Thread: 2nd Kyu
View Single Post
Old 02-05-2010, 05:27 PM   #5
ilia rudnitskiy
 
ilia rudnitskiy's Avatar
Dojo: Saskatoon Aikikai
Location: Saskatoon
Join Date: Sep 2008
Posts: 31
Canada
Offline
Re: 2nd Kyu

That is long! Here's our nikyu test:

Yokomen-uchi..............................Nikyo
Katatedori gyaku-hanmi.................Kote-gaeshi
Katatedori gyaku-hanmi................Irimi-nage
HHW Ushiro Ryokatadori...............Shiho-nage
Tsuki ..........................................Ikkyo
Tsuki ..........................................Nikyo
Tsuki ..........................................Sankyo
Tsuki ..........................................Yonkyo
Ushiro Ryokatadori........................Ikkyo
Ushiro Ryokatadori.......................Nikyo
Ushiro Ryokatadori.......................Sankyo
Ushiro Ryokatadori.......................Yonkyo
1 Attacker...................................Jiyuwaza
  Reply With Quote