View Single Post
Old 11-15-2002, 09:14 PM   #1
akiy
 
akiy's Avatar
Join Date: Jun 2000
Posts: 6,052
Offline
Nihongo no Aikido no Hon

皆さん、今"モは。

最近"--{語の--{を"ヌみたくなって、--"c先生の『合気"ケ修行』を"ヌみ始めました。"--{語 の--{を"ヌむのも久しぶりで、'々勉強になっています。でも、こちらアメリカに住んでい ると、"--{語の--{などの情報が少なくて、時々困ります。

一応、吉祥丸植芝先生の『合気"ケ一路』と『合気"ケ開祖植芝盛平"`』は"ヌみ終えましたが 、これ以外薦められる"--{語で書かれている合気"ケの--{がありましたら、是"お"`えて下 さい。吉祥丸植芝先生の『合気"ケの心』と志々"c先生と成山先生の『合気"ケ教室』はもう お勧められています。

"ちなみに、--リ村'B雄さんの『"ァ--セな力』はもう"ヌみました。合気"ケの--{ではないのです が。

では。Minasan, konbanwa.

Saikin, Nihongo no hon wo yomitakunatte, Shioda sensei no "Aikido Shugyou"
wo yomi hajime mashita. Nihongo no hon mo yomu no mo hisashiburi de, benkyou
ni natte imasu. Demo, kochira America ni sunde iruto, Nihongo no hon nadono
jyouhou ga sukunakute, tokidoki komarimasu.

Ichiou, Kissoumaru Ueshiba sensei no "Aikido Ichiro" to "Aikido Kaiso Ueshiba
Morihei Den" wa yomioe mashita ga, kore igai susumerareru Nihongo de kakareteiru
aikido no hon ga arimashitara, zehi otsutae kudasai. Kisshoumaru Ueshiba
sensei no "Aikido no Kokoro" to Shishida sensei to Nariyama sensei no "Aikido
Kyoushitsu" ha mou osusumesarete imasu.

# Chinami ni, Kimura Tatsuo san no "Toumei na Chikara" wa mou yomimashita.
Aikido no hon deha nai no desuga.

Dewa.

-- Jun

Please help support AikiWeb -- become an AikiWeb Contributing Member!
  Reply With Quote