View Single Post
Old 01-01-2003, 06:26 AM   #29
grochal
Dojo: Kodokan, Greensboro, NC
Location: Kernersville, NC
Join Date: Nov 2002
Posts: 8
United_States
Offline
皆さん、

私はWindows XP to MS wordがあります。このソフトは多国籍のイ"プットがあります。さいしょにロマジでメッ セージを書いてからひらがなに--|--します。それからいくつかの漢字を振り掛けます。これは 'キくて'xいプロセスです。

ゴールズベリさん、

かなとろまじの使用が大好きです。大"分の言葉をしばしば分かったら全"のフレズを分 かりません。ゴールズベリさんのノットはとてもいいですよ。つずけて(??)下さい。

皆さん、

あけましておめでとうございます。今"Nもどうぞよろしくお願い'vします。

グロホスキ

Mina san,

Watashi wa Windows XP to MS word ga arimasu. Kono sofuto ha takokuseki no inputto ga arimasu. Saisho ni romaji de messaji wo kaite kara, hiragana ni honyaku shimasu. Sore kara ikutsuka no kanji wo furikakemasu (sprinkle). Kore ha nagakute osoi purosesu desu.

Goldsbery san,

kanato romaji no shiyou ga daisuki desu.

Daibubun no kotoba wo shiba shiba wakattara zenbu no phuresu wo wakarimasen.

Goldsbery san no notto totemo ii desu yo. Tsuzukete kudasai.Mina san,

akemashite omedetto gozaimasu Kotoshi mo dozo yorishiku onegai itashimasu.

Grochowski

grochal
  Reply With Quote