View Single Post
Old 11-17-2002, 06:19 AM   #10
Peter Goldsbury
  AikiWeb Forums Contributing Member
 
Peter Goldsbury's Avatar
Dojo: Hiroshima Kokusai Dojo
Location: Hiroshima, Japan
Join Date: Jul 2001
Posts: 2,218
Japan
Offline
秋山さん、

今"モは

昨"と今"広"県支"で"。"c昌武師"ヘの講習会は行われました。この先生の懐古御存'mで すか。"。"c先生はいつも体捌き四--{を'心に指"アします。何回でも先生がこの捌きを示し て説--セしても、練習は"しいです。

"。"c先生は植芝開祖と吉祥丸"ケ主の"'子ではなく、大先生の----アを'S"--して、--ワ論、大 先生の話をよく聞いてノートを書いて、大--な記録と成りました。今"、稽古終わった後。一緒に食--しながら、"。 "c先生の大先生についての--ハ"'いお話を皆さん聞きました。"チに、大先生の稽古には大" 流と大--{教の影響はどのように"--たったのかという--竭閧ノ対してご意見を述べました。

ほじゃ、またねえ。

ゴールズベリ

Akiyama-san,

Konban wa.

Kinou to kyou Hiroshima Kenshibu de Fujita Masatake Shihan no koushuukai wa okonawaremashita. Kono sensei no keiko gozonji desuka? Fujita Sensei wa itsumo taisabaki yonhon wo chuushin ni shidou shimasu. Nankai demo Sensei ga kono taisabaki wo shimeshite setsumei shite mo, renshu wa muzukashii desu.

Fujita Sensei wa Ueshiba Kaiso to Kisshomaru Doushu no uchideshi dewanaku, O Sensei no jimu wo tanto shite, mochiron, O Sensei no hanashi yoku kiite nouto wo kaite, daijina kiroku to narimashita. Kyou, keiko owatta ato, isshoni shokuji shinagara, Fujita Sensei no O Sensei ni tsuite no omoshiroi hanshi o minasan kikimashita. Tokuni, O Sensei no keiko ni wa, Daito-ryu to Omoto-kyo no eikyou wa donoyouni ataetta no ka to iu mondai ni taishite go iken wo nobemashita.

Hojya, mata nee,

Goldsbury

Last edited by Peter Goldsbury : 11-17-2002 at 06:23 AM.

P A Goldsbury
_______________________
Hiroshima, Japan
  Reply With Quote