View Single Post
Old 11-15-2002, 12:24 AM   #4
Duarh
Join Date: Sep 2001
Posts: 117
Offline
Kon'nichi wa

Tsuini, kno =forum= de meseeji ga arimasu. (Sumimasen, kono pasukon wa kana to kanji o dekimasen).

Jissai wa, watashi mo nihon-go no renshuu no hitsuyo ga arimasu. Nihon no hito no takusan o shirimasen ga, shitte imasu hito mo amari hanashitakunai . Dakara, nihon-go o ichi-nen-kan benkyoo shiteimasu kedo, tada ichido nihon no hito ni hanashimashita (real-life). Henna koto janai - Latvia de, nihon no kata wa ne. . .

Uchi no dojo de, nihon-go no benkyoo wa dame desu Sensei wa Roshia-jin desu kara, Sensei no nihon-go wa chotto. . .ayashii desu .
  Reply With Quote