View Single Post
Old 11-14-2002, 05:12 PM   #3
Peter Goldsbury
  AikiWeb Forums Contributing Member
 
Peter Goldsbury's Avatar
Dojo: Hiroshima Kokusai Dojo
Location: Hiroshima, Japan
Join Date: Jul 2001
Posts: 2,221
Japan
Offline
Re: Japanese language ...

Quote:
Andrew Grochowski (grochal) wrote:
Ni nen mae ni boku wa nihongo o benkyou hajimemashita ga boku no nihongo wa heta desu.

Renshuu suru ga hittsuyo desu ga dareka o buntsuu shitai desu.

Doumo arigatou gozaimasu.

I hope this is understandable to a Japanese person. I am looking for someone speaking Japanese who is willing to help me in my study via the correspondence in this language.
グロチョウスキさん、

こんいちは、

メッセージどうもありがとうございました。

ひらがなとカタカナを勉強していますか?

もしこの場で他のメ"バと交流しおうと考えたら、ひらがなとカタカナと少なくとも漢字 を利用した方が良いと思っております。グロチョウスキさんのパスコ"は漢字を"ヌめるよ うに設'閧ウれますか?

もう一つは、合気"ケの技などを説--セするために"チ別言葉を使用しますけど。この言葉分か りますか?

では、またお話しましょう!

ゴールズベリ

Grochoeski-san,

Konnichi wa,

Messeiji domo arigato gozaimashita.

Hiragana to katakana wo benkyo shite imasuka?

Moshi kono ba de hokano member to koryu shiyo to kangaetara, hiragana to katakana to sukunakutomo kanji wo riyo shita hoga yoi to omotte orimasu. Grochowski san no pasu-con wa kanji wo yomeru yoni settei saremasuka?

Mo hitotsu wa, aikido no waza nado wo setsumei suru tameni tokubetsu kotoba wo shiyo shimasu kedo, kono kotoba wakarimasuka?

Dewa, mata o hanashi shimasho!

Goldsbury

 

P A Goldsbury
_______________________
Kokusai Dojo,
Hiroshima,
Japan
  Reply With Quote