View Single Post
Old 11-14-2002, 03:30 PM   #1
grochal
Dojo: Kodokan, Greensboro, NC
Location: Kernersville, NC
Join Date: Nov 2002
Posts: 8
United_States
Offline
Japanese language ...

Ni nen mae ni boku wa nihongo o benkyou hajimemashita ga boku no nihongo wa heta desu.
Renshuu suru ga hittsuyo desu ga dareka o buntsuu shitai desu.
Doumo arigatou gozaimasu.

I hope this is understandable to a Japanese person. I am looking for someone speaking Japanese who is willing to help me in my study via the correspondence in this language.

grochal
  Reply With Quote