View Single Post
Old 10-02-2011, 08:15 AM   #1
Demetrio Cereijo
Join Date: Nov 2004
Posts: 2,246
Spain
Offline
Tagalog translation?

I've been looking around about the suppossed banning of Filipino Martial Arts practise by spanish colonial government and found this:

"Buhat nuong 1569, ay marami na sa mga mamamayan sa Kapuluan ang nahikayat na sumailalim ng pananampalatayang Katoliko Romano, at halos nakaligtaan na nag larong kali o arnis sa paghahangad na tawagin sila'y mga "Filipino Ilustrado". Ang kali na dating laro nila ay idinaraos lamang sa mga pambihinrang pagkakataon. At nang ipagbawal ni Don Simon de Anda y Slazar, nuong 1764, ang anumang uri ng laro ay patuluyang naligpit, maliban lamang sa mga taong namamayang Malaya sa bundok at samga malalayong nayon na hindi pa binyagan." (page 12, par. 5)

Source: Excerpts from "Mga Karunungan sa Larong Anis"

Could any of the Tagalog speakers around here give me a translation.

Thanks in advance.
  Reply With Quote