View Single Post
Old 09-06-2009, 04:27 AM   #4
judojo
 
judojo's Avatar
Dojo: Ju Dojo
Location: 349 MALVAR STREET, DIPOLOG CITY, 7100, ZDN, PHILIPPINES
Join Date: Apr 2008
Posts: 43
Philippines
Offline
Re: 日本語を話せる外国人へ

Moshi Moshi Aikidoka ni Sensei, Erai Nipon Kotoba . Ano Budo ni Aikido Gaku Kotoba no naka ni Ano Dojo. Gakusei ichi Atama - Nipon Kotoba ni Budo ni Aikido Waza. Jodan Gakusei Kotoba , Oss , Wa Ai Aikido, Wa Ai O Sensei Murehei Ueshiba.

REYNALDO L. ALBAŅO
  Reply With Quote