PDA

View Full Version : Nihongo no Aikido no Hon


Please visit our sponsor:
 akiy
11-15-2002, 08:14 PM
皆さん、今晩は。

最近日本語の本を読みたくなって、塩田先生の『合気道修行』を読み始めました。日本語 の本を読むのも久しぶりで、中々勉強になっています。でも、こちらアメリカに住んでい ると、日本語の本などの情報が少なくて、時々困ります。

一応、吉祥丸植芝先生の『合気道一路』と『合気道開祖植芝盛平伝』は読み終えましたが 、これ以外薦められる日本語で書かれている合気道の本がありましたら、是非お伝えて下 さい。吉祥丸植芝先生の『合気道の心』と志々田先生と成山先生の『合気道教室』はもう お勧められています。

#ちなみに、木村達雄さんの『透明な力』はもう読みました。合気道の本ではないのです が。

では。Minasan, konbanwa.

Saikin, Nihongo no hon wo yomitakunatte, Shioda sensei no "Aikido Shugyou"
wo yomi hajime mashita. Nihongo no hon mo yomu no mo hisashiburi de, benkyou
ni natte imasu. Demo, kochira America ni sunde iruto, Nihongo no hon nadono
jyouhou ga sukunakute, tokidoki komarimasu.

Ichiou, Kissoumaru Ueshiba sensei no "Aikido Ichiro" to "Aikido Kaiso Ueshiba
Morihei Den" wa yomioe mashita ga, kore igai susumerareru Nihongo de kakareteiru
aikido no hon ga arimashitara, zehi otsutae kudasai. Kisshoumaru Ueshiba
sensei no "Aikido no Kokoro" to Shishida sensei to Nariyama sensei no "Aikido
Kyoushitsu" ha mou osusumesarete imasu.

# Chinami ni, Kimura Tatsuo san no "Toumei na Chikara" wa mou yomimashita.
Aikido no hon deha nai no desuga.

Dewa.

-- Jun

Peter Goldsbury
11-17-2002, 05:16 AM
秋山さん、

今晩は

『合気神髄』という本は聞いたことありますか?

この本は植芝盛平開祖が合気会本部の『合気道』及び『合気道新聞』情報誌での語りは編 集されて出版されました。面白いことは、この『合気神髄』という本は今年2002年出 版されたけど、編集者が植芝吉祥丸先生です。

出版社は八幡書店です。

ゴールズベリ

Akiyama-san,

Konban wa,

"Aiki Shinzui" to iu hon wa kiitakoto arimasuka?

Kono hon wa Ueshiba Morihei Kaiso ga Aikido Honbu no "Aikido" oyobi "Aikido Shimbun" joho shi de no katari wa henshu sarete shuppan saremashita. Omoshiro koto wa, kono "Aiki Shinzui" to iu hon wa kotoshi 2002 nen suppan sareta kedo, henshusha wa Ueshiba Kisshomaru Sensei desu.

Shuppansha wa Yahata Shoten desu.

Goldsbury

Peter Goldsbury
11-24-2002, 04:10 PM
秋山さん、

今晩は

『合気神髄』という本は聞いたことありますか?

この本は植芝盛平開祖が合気会本部の『合気道』及び『合気道新聞』情報誌での語りは編 集されて出版されました。面白いことは、この『合気神髄』という本は今年2002年出 版されたけど、編集者が植芝吉祥丸先生です。

出版社は八幡書店です。

ゴールズベリ

Akiyama-san,

Konban wa,

"Aiki Shinzui" to iu hon wa kiitakoto arimasuka?

Kono hon wa Ueshiba Morihei Kaiso ga Aikido Honbu no "Aikido" oyobi "Aikido Shimbun" joho shi de no katari wa henshu sarete shuppan saremashita. Omoshiro koto wa, kono "Aiki Shinzui" to iu hon wa kotoshi 2002 nen suppan sareta kedo, henshusha wa Ueshiba Kisshomaru Sensei desu.

Shuppansha wa Yahata Shoten desu.

Goldsbury
漢字の詠み方間違いました。

八幡書店は八幡(はちまん)書店です。

では

ゴールズベリ

akiy
11-26-2002, 08:09 AM
ゴールズベリさん、

おはようございます。

「合気道神髄」をお勧めになられて、どうも有難うございます。先生がお勧めになられる 本なら、面白いでしょうね。僕みたいにアメリカに住んでいると、このような情報は少な いので、感謝致します。

サンフランシスコとニューヨークでは紀伊国屋がありますが、ここでは日本語の本屋さんがありません。日本外で取り寄 せられることが出来るでしょうか?アメリカまで日本語の本を送る事をする所等ご存知で したら、是非お伝えになって下さい。

ゴールズベリさん以外に本をお勧められる方いらっしゃったら、是非お伝えになってください 。

#敬語は普段使わないので、練習の為に使って見ました。間違いがありましたら、是非仰 って下さい。

では、Goldsbury-san,

Ohayou gozaimasu.

"Aikido Shinzui" wo osusumeni nararete, doumo arigatou gozaimasu. Sensei ga osusumeni narareru hon nara, omoshiroi deshou ne. Boku mitaini America ni sundeiruto, konoyou na jouhou wa sukunai node, kansha itashimasu.

San Francisco to New York dewa Kinokuniya ga arimasuga, kokodewa Nihongo no honyasan ga arimasen. Nihongai de toriyoserareru kotoga dekiru deshouka? America made Nihongo no honwo okuru kotowo suru kotoro gozonji deshitara, zehi otsutaeni natte kudasai.

Goldsbury san igaini honwo osusumerareru kata irasshatara, zehi otsutae ni natte kudasai.

# Keigo wa fudan tsukawanai node, renshuu no tameni tsukate mimashita. Machigai ga arimashitara, zehi osshatte kudasai.

Dewa,

-- Jun

judojo
06-09-2011, 12:08 AM
Moshi Moshi, Erai Yobi Nipon Sensei ni Aikido Gakusei,Nipon kotowa no naka ni Aikido dojo kotowa, ano nipon kutura ni waza ano Aikido Bokoto. Erai doshi mashite waza ni nipon tai sabaki. Mashite ni mashite, Ano Ju dojo - Reynaldo Ligoro Albao