PDA

View Full Version : The Kobudo of Arnis Panuklang in Aikido Waza


Please visit our sponsor:
 

AikiWeb Sponsored Links - Place your Aikido link here for only $10!


judojo
05-19-2009, 07:54 AM
The Uchi of the Atemi Arnis Panuklang is useful for the present Aikido Waza and the Tenkai of the Uchi Arnis can be Nage with the Tenkai of Aikidoka and with the Kyo and Ki of Nagare, such happiness for the Nage and Ukemi. It is similar to Bokken Uchis but faster on each Strikes, The Ukemi as Atemi flows with this Tenkai Nage. Joy on both sides and their Sensei.

CitoMaramba
05-19-2009, 06:48 PM
The Uchi of the Atemi Arnis Panuklang is useful for the present Aikido Waza and the Tenkai of the Uchi Arnis can be Nage with the Tenkai of Aikidoka and with the Kyo and Ki of Nagare, such happiness for the Nage and Ukemi. It is similar to Bokken Uchis but faster on each Strikes, The Ukemi as Atemi flows with this Tenkai Nage. Joy on both sides and their Sensei.

Paumanhin lang po, pero hindi ko talaga maintindihan..
(I beg your pardon, sir, but I really can't understand...)

judojo
05-20-2009, 01:45 AM
Hi Pilipino Aikidoka na basa ko ang replay mo at masaya ako at nagtanong ka tungkol sa Kobudo o ang weapon nga Arnis Panuklang, sabi ko dito may relasyon ang Aikido Waza o ang mga Techniques nang mga ito. Ang Rotation Strikes o Tenkai Uchi ng Arnis Panuklang ay may similaridad sa Bokken nang Japanese ang mga Strikes nito at mag ka uri lamang pero may kaibahan sa direcsyon.Ang Bilog na pagtapon nang Kalaban na Atemi ay nasa leksyon nakarelasyon sa Aikido Waza. Salamat sa replay Dojo: Dangayan Singkaw Aikido Shinzui Group Philippines.

CitoMaramba
05-20-2009, 02:54 AM
Hi Pilipino Aikidoka na basa ko ang replay mo at masaya ako at nagtanong ka tungkol sa Kobudo o ang weapon nga Arnis Panuklang, sabi ko dito may relasyon ang Aikido Waza o ang mga Techniques nang mga ito. Ang Rotation Strikes o Tenkai Uchi ng Arnis Panuklang ay may similaridad sa Bokken nang Japanese ang mga Strikes nito at mag ka uri lamang pero may kaibahan sa direcsyon.Ang Bilog na pagtapon nang Kalaban na Atemi ay nasa leksyon nakarelasyon sa Aikido Waza. Salamat sa replay Dojo: Dangayan Singkaw Aikido Shinzui Group Philippines.
Translation:
Hi Pilipino Aikidoka, I read your reply and I'm happy that you asked about Kobudo or the weapons of Arnis Panukalang. I said here that there is a relation between Aikido waza and these techniques. The rotation strikes or Tenkai Uchi of Arnis Panuklang are similar to the Bokken of the Japanese. These strikes are of a similar type but there is a variation in the direction. The circularity in throwing an opponent with Atemi is in the lessons related to Aikido Waza. Thank you for your reply.

Naging mas klaro na po. Daghang Salamat!
(It has become much clearer now. Many thanks!)